ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไสว หมั่นเก็บ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บของโรงเรียนอนุบาลหนองแสงในระดับใด
มากที่สุก
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 24/05/2019
สถิติผู้เข้าชม 421876
Page Views 482149
ลิ้งค์น่าสนใจ
คติ คำคม จากผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี กุมภวาปี กุมภวาปี
2 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กุมภวาปี กุมภวาปี
3 โรงเรียนบ้านปอ กุมภวาปี กุมภวาปี 0-4222-0017
4 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี กุมภวาปี
5 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย กุมภวาปี กุมภวาปี
6 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ กุมภวาปี กุมภวาปี
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปี กุมภวาปี 0864485053
8 โรงเรียนพัชรโกศล กุมภวาปี กุมภวาปี
9 โรงเรียนกุมภวาปี กุมภวาปี กุมภวาปี
10 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ ตูมใต้ กุมภวาปี
11 โรงเรียนบ้านโนนจำปา ตูมใต้ กุมภวาปี
12 โรงเรียนบ้านตูม ตูมใต้ กุมภวาปี
13 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา ตูมใต้ กุมภวาปี
14 โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ตูมใต้ กุมภวาปี
15 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ท่าลี่ กุมภวาปี
16 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ ท่าลี่ กุมภวาปี
17 โรงเรียนบ้านกุดยาง ท่าลี่ กุมภวาปี
18 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุข ท่าลี่ กุมภวาปี
19 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ท่าลี่ กุมภวาปี
20 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์ ท่าลี่ กุมภวาปี
21 โรงเรียนบ้านท่าแร่ ท่าลี่ กุมภวาปี
22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ปะโค กุมภวาปี
23 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน ปะโค กุมภวาปี
24 โรงเรียนบ้านดงน้อย ปะโค กุมภวาปี
25 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ ปะโค กุมภวาปี
26 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย ปะโค กุมภวาปี
27 โรงเรียนบ้านปะโค ปะโค กุมภวาปี
28 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง ผาสุก กุมภวาปี
29 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ผาสุก กุมภวาปี
30 โรงเรียนบ้านสี่แจ ผาสุก กุมภวาปี
31 โรงเรียนบ้านดงเรือง ผาสุก กุมภวาปี
32 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี พันดอน กุมภวาปี
33 โรงเรียนบ้านผือ พันดอน กุมภวาปี
34 โรงเรียนบ้านดงแคน พันดอน กุมภวาปี
35 โรงเรียนพรหมนิมิตรศึกษา (เวิน เฮ้า อุปถัมภ์) พันดอน กุมภวาปี
36 โรงเรียนบ้านวาปี พันดอน กุมภวาปี
37 โรงเรียนกุมภวาป์พิยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี
38 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง พันดอน กุมภวาปี
39 โรงเรียนบ้านคำเจริญ พันดอน กุมภวาปี
40 โรงเรียนบ้านพันดอน พันดอน กุมภวาปี
41 โรงเรียนบ้านกงพาน พันดอน กุมภวาปี
42 โรงเรียนพันดอนวิทยา พันดอน กุมภวาปี 042-200738
43 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอน กุมภวาปี
44 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สีออ กุมภวาปี
45 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สีออ กุมภวาปี
46 โรงเรียนบ้านหนองแดง สีออ กุมภวาปี
47 โรงเรียนบ้านหนองกวาง สีออ กุมภวาปี
48 โรงเรียนบ้านท่าสัง หนองหว้า กุมภวาปี
49 โรงเรียนบ้านห้วยบง หนองหว้า กุมภวาปี
50 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี
51 โรงเรียนบ้านกุดจิก หนองหว้า กุมภวาปี
52 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า หนองหว้า กุมภวาปี
53 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม หนองหว้า กุมภวาปี
54 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า กุมภวาปี
55 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหว้า กุมภวาปี
56 โรงเรียนบ้านโสกคูณ ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
57 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
58 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง(วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง) ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
59 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
60 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนรังษี ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
61 โรงเรียนบ้านเดียม เชียงแหว กุมภวาปี
62 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน เชียงแหว กุมภวาปี
63 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว กุมภวาปี
64 โรงเรียนบ้านเซียบ เชียงแหว กุมภวาปี
65 โรงเรียนบ้านนกขะบา เชียงแหว กุมภวาปี
66 โรงเรียนบ้านเชียงแหว เชียงแหว กุมภวาปี
67 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา เวียงคำ กุมภวาปี
68 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม เวียงคำ กุมภวาปี
69 โรงเรียนบ้านนาแบก เวียงคำ กุมภวาปี 0956677787
70 โรงเรียนบ้านคำไผ่ เวียงคำ กุมภวาปี
71 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง เวียงคำ กุมภวาปี
72 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ เวียงคำ กุมภวาปี
73 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย เวียงคำ กุมภวาปี
74 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา เวียงคำ กุมภวาปี
75 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอ กุมภวาปี 042-220320
76 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ เสอเพลอ กุมภวาปี 042 220038
77 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ เสอเพลอ กุมภวาปี
78 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอ กุมภวาปี
79 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา เสอเพลอ กุมภวาปี
80 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก แชแล กุมภวาปี
81 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม แชแล กุมภวาปี
82 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง แชแล กุมภวาปี
83 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย แชแล กุมภวาปี
84 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง แชแล กุมภวาปี
85 โรงเรียนบ้านดอนเงิน แชแล กุมภวาปี
86 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
87 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
88 โรงเรียนบ้านโนนแสวง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
89 โรงเรียนบ้านเชียงกรม นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
90 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
91 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
92 โรงเรียนบ้านโนนสา นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
93 โรงเรียนบ้านนาม่วง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม 042250351
94 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
95 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือ ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
96 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
97 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
98 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
99 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
100 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม 042-220009
101 โรงเรียนบ้านโพนทอง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
102 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
103 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
104 โรงเรียน*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง คำโคกสูง วังสามหมอ
105 โรงเรียนบ้านท่าลาด คำโคกสูง วังสามหมอ
106 โรงเรียนบ้านดงง่าม คำโคกสูง วังสามหมอ
107 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง คำโคกสูง วังสามหมอ
108 โรงเรียนบ้านโคกเล้า บะยาว วังสามหมอ
109 โรงเรียนบ้านนาแก บะยาว วังสามหมอ
110 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บะยาว วังสามหมอ
111 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา บะยาว วังสามหมอ
112 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง บะยาว วังสามหมอ
113 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม บะยาว วังสามหมอ
114 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร บะยาว วังสามหมอ 042-250149
115 โรงเรียนบ้านคำจวง ผาสุก วังสามหมอ
116 โรงเรียนคำยางพิทยา ผาสุก วังสามหมอ
117 โรงเรียนบ้านคำยาง ผาสุก วังสามหมอ
118 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล ผาสุก วังสามหมอ
119 โรงเรียนบ้านผาทอง ผาสุก วังสามหมอ
120 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม ผาสุก วังสามหมอ
121 โรงเรียนบ้านดงกลาง ผาสุก วังสามหมอ
122 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ผาสุก วังสามหมอ 042220245
123 โรงเรียนบ้านคำน้อย ผาสุก วังสามหมอ
124 โรงเรียนบ้านวังทอง ผาสุก วังสามหมอ
125 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ
126 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ วังสามหมอ
127 โรงเรียนบ้านไทยสมพร วังสามหมอ วังสามหมอ
128 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ 042-250097
129 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอ (042) 387657
130 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
131 โรงเรียนบ้านโนนสวาง หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
132 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
133 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
134 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
135 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
136 โรงเรียนบ้านโนนสูง จำปี ศรีธาตุ
137 โรงเรียนบ้านโนนม่วง จำปี ศรีธาตุ
138 โรงเรียนชุมชนจำปี จำปี ศรีธาตุ
139 โรงเรียนบ้านดูนเลา จำปี ศรีธาตุ
140 โรงเรียนบ้านโคกน้อย จำปี ศรีธาตุ
141 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย จำปี ศรีธาตุ
142 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ตาดทอง ศรีธาตุ
143 โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง ตาดทอง ศรีธาตุ
144 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ตาดทอง ศรีธาตุ
145 โรงเรียนบ้านป่าหวาย ตาดทอง ศรีธาตุ
146 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ตาดทอง ศรีธาตุ
147 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ
148 โรงเรียนบ้านนายูง นายูง ศรีธาตุ
149 โรงเรียนบ้านหนองกุง นายูง ศรีธาตุ
150 โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ นายูง ศรีธาตุ
151 โรงเรียนบ้านสามขา บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
152 โรงเรียนบ้านโปร่ง บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
153 โรงเรียนบ้านสมดี บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
154 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
155 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุ ศรีธาตุ
156 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุ
157 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ ศรีธาตุ (042) 219220
158 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีธาตุ
159 โรงเรียนบ้านกอก ศรีธาตุ ศรีธาตุ 042-382242
160 โรงเรียนบ้านคำม่วง หนองนกเขียน ศรีธาตุ
161 โรงเรียนบ้านโคกก่อง หนองนกเขียน ศรีธาตุ
162 โรงเรียนบ้านป่าไร่ หนองนกเขียน ศรีธาตุ
163 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองนกเขียน ศรีธาตุ
164 โรงเรียนบ้านหนองท่ม หัวนาคำ ศรีธาตุ
165 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม หัวนาคำ ศรีธาตุ
166 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย หัวนาคำ ศรีธาตุ
167 โรงเรียนป่าหวายวิทยาสรรพ์ หัวนาคำ ศรีธาตุ
168 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม หัวนาคำ ศรีธาตุ
169 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล หัวนาคำ ศรีธาตุ
170 โรงเรียนบ้านคำบอน หัวนาคำ ศรีธาตุ
171 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา หัวนาคำ ศรีธาตุ
172 โรงเรียนบ้านโคกกลาง หัวนาคำ ศรีธาตุ
173 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร หัวนาคำ ศรีธาตุ
174 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ทับกุง หนองแสง (042) 396301
175 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ทับกุง หนองแสง
176 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง 042-220276
177 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม ทับกุง หนองแสง
178 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ทับกุง หนองแสง
179 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล ทับกุง หนองแสง
180 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ ทับกุง หนองแสง
181 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง นาดี หนองแสง
182 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง นาดี หนองแสง
183 โรงเรียนบ้านนาฝาย นาดี หนองแสง
184 โรงเรียนบ้านหนองบัว นาดี หนองแสง
185 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์(บ้านคำบอน) หนองแสง หนองแสง
186 โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง 042-339127
187 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หนองแสง หนองแสง 042-220277
188 โรงเรียนบ้านทับไฮ แสงสว่าง หนองแสง
189 โรงเรียนบ้านท่าสี แสงสว่าง หนองแสง
190 โรงเรียนบ้านท่ายม แสงสว่าง หนองแสง (042) 396265
191 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง
192 โรงเรียนบ้านค้อน้อย ทมนางาม โนนสะอาด
193 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ทมนางาม โนนสะอาด
194 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร ทมนางาม โนนสะอาด 042-220100
195 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า ทมนางาม โนนสะอาด
196 โรงเรียนบ้านทมนางาม ทมนางาม โนนสะอาด
197 โรงเรียนบ้านกุดขนวน บุ่งแก้ว โนนสะอาด
198 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ บุ่งแก้ว โนนสะอาด
199 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง บุ่งแก้ว โนนสะอาด
200 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้ว โนนสะอาด
201 โรงเรียนบ้านโคกล่าม บุ่งแก้ว โนนสะอาด
202 โรงเรียนบ้านบะยาว บุ่งแก้ว โนนสะอาด
203 โรงเรียนบ้านหนองโก บุ่งแก้ว โนนสะอาด
204 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุงศรี โนนสะอาด
205 โรงเรียนบ้านนาเหล่า หนองกุงศรี โนนสะอาด 042250339
206 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ หนองกุงศรี โนนสะอาด
207 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ หนองกุงศรี โนนสะอาด
208 โรงเรียนบ้านโนนจำปา หนองกุงศรี โนนสะอาด
209 โรงเรียนบ้านม่วงดง โคกกลาง โนนสะอาด
210 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด โคกกลาง โนนสะอาด
211 โรงเรียนบ้านตาดโตน โคกกลาง โนนสะอาด
212 โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกกลาง โนนสะอาด
213 โรงเรียนบ้านหนองแสง โคกกลาง โนนสะอาด
214 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ โนนสะอาด โนนสะอาด
215 โรงเรียนบ้านหนองจาน โนนสะอาด โนนสะอาด
216 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาด โนนสะอาด
217 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาด โนนสะอาด
218 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาด
219 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด โนนสะอาด
220 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด โนนสะอาด
221 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด
222 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด
223 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด
224 โรงเรียนบ้านห้วยแสงอรุณวิทยา โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด