ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสายันต์ พันลำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรินดา นากองศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายอนุชิต อรัญรุท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายอดิพงษ์ ดิ่งเกษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3