ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปกิณกะ
ตัวอย่างคำกล่าว

คำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา  ๐๘.๓๐ น.

  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.15 KB